Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Βιογραφικά Μαρκέζ

Αρκτούρος

Οικολογική οργάνωση: Αρκτούρος. Εδρεύει στη Φλώρινα και προστατεύει άγρια ζώα, αρκούδες και λύκους. Αξίζει να επισκεφθείτε το πάρκο του Αρκτούρου. Μπορείτε να υιοθετήσετε μια αρκούδα.

Βίντεο για τη Μητέρα Φύση


Οικολογία

Ο πλανήτης κινδυνεύει. Ας ψάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ν' αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που τον απειλούν.